Parkskötsel

Parkskötsel
Parkskötsel

Vi hjälper företag och föreningar med parkskötsel. Uppdragen innebär ofta skötsel av parker, öppna ytor, campingar, stugområden, samfällighetsföreningar och fastigheter med mycket mark. 

Uppdrag inom parkskötsel i Halmstad brukar innefatta

Grönområden
Större ytor
 
Stadsnära skog
Lekplatser
 
Vi har hjälpt många företag och privatpersoner i Halmstad med parkskötsel. Ta kontakt så berättar vi mer!